Hoe elektrische voertuigen in Scania's duurzaam­heidsreis passen

De lancering van Scania’s volledig elektrische truck is een mijlpaal in het traject van het bedrijf en zijn klanten naar een fossielvrij commercieel transportsysteem. Het bewijst ook dat Scania het belang van elektrische voertuigtechnologie centraal stelt bij z’n inspanningen rondom duurzaamheid. Scania zet zich in voor het realiseren van een fossielvrij commercieel transportsysteem en elektrische voertuigen zijn een cruciaal onderdeel van dit doel. Gezien de dringende noodzaak om aan het Akkoord van Parijs te voldoen, is het essentieel om het zware commerciële transport vóór 2050 volledig koolstofvrij te maken. Het Pathways-onderzoek dat door Scania is gestart, stelde vast dat het doel haalbaar is en ook kosten- en gezondheidsvoordelen heeft. Maar het was ook duidelijk dat onmiddellijke actie vereist is. De lancering van de elektrische Scania-truck is het zoveelste bewijs van de betrokkenheid van het bedrijf bij het koolstofvrij maken van het zware transportsysteem, maar er zijn andere bewijzen, waaronder een gedurfde intentieverklaring van het bedrijf voor op wetenschap gebaseerde doelstellingen. Scania is de eerste OEM voor zwaar transport die klimaatdoelen heeft gesteld in overeenstemming met wat volgens de wetenschap nodig is om de opwarming van de aarde tegen het midden van de eeuw tot ruim onder de 2°C te beperken. In dit geval zal het bedrijf de CO2-emissies van zijn eigen activiteiten in 2025 met 50 procent verminderen en de uitstoot van zijn producten verlagen terwijl ze in dezelfde periode voor 20 procent in gebruik zijn. Deze doelstellingen zijn gevalideerd door het Science-Based Target-initiatief en volgen een agressief decarbonisatiepad. Geen enkelvoudige oplossing voor fossielvrij transport Het behalen van de op wetenschap gebaseerde doelstellingen en het bereiken van fossielvrij zwaar transport betekent dat de fossielaangedreven voertuigen in 2050 volledig zijn uitgefaseerd. Tegelijkertijd vereist elektrificatie van voertuigen een duurzame levering van niet-fossiele energie. Scania erkent dat er, vanwege de grote variatie in lokale infrastructuren en energiebronnen, geen enkelvoudige oplossing bestaat die een transportsysteem zonder fossiele stoffen zal opleveren. Daarom is elektrificatie slechts één onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Het richt zich ook op hernieuwbare brandstoffen. Zoals uit het Pathways-onderzoek is gebleken, zijn hier en nu hernieuwbare brandstoffen beschikbaar, hebben ze het grootste reductiepotentieel en kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het ontkolingsproces terwijl andere technologieën, waaronder elektrificatie, worden ontwikkeld. Al vele jaren loopt Scania voorop op het gebied van technologie voor hernieuwbare brandstoffen: alle vrachtwagens van het bedrijf die sinds 2014 worden verkocht, kunnen op biobrandstoffen draaien en het bedrijf heeft al lang gevraagd om meer ondersteuning van besluitvormers voor een bredere toepassing van deze oplossingen. Het is echter ook waar dat elektrische voertuigen de meest erkende duurzame transporttechnologie zijn. Ze worden erkend als een efficiënte en kosteneffectieve weg naar fossielvrij transport. En met dat begrip ontwikkelt de technologie zich sneller dan verwacht.

Versnelde trend richting elektrische voertuigen Elektrificatie is dé opkomende technologie bij de inspanningen om het transport koolstofvrij te maken. De wereldwijde verkoop van elektrische auto’s bereikte in 2019 zijn hoogste niveau. De helft van de personenauto’s in Noorwegen bestaat al uit elektrische auto’s en het land bereidt zich ook voor om zwaar te investeren in elektrische commerciële wagenparken. Scania is een van de busfabrikanten waarvan de hybride-elektrische bussen in verschillende steden over de hele wereld pendelroutes afleggen, en er zijn onlangs volledig elektrische bussen gelanceerd. Ondertussen dienen verreikende overheids­beleids­maatregelen, zoals subsidies voor elektrische voertuigen, het aanscherpen van de normen voor brandstofbesparing en het verbod op dieselvoertuigen om de luchtkwaliteit van burgers te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, alleen om de elektrische overgang te versnellen. Er is ook een duidelijke economische noodzaak op het werk: veel bedrijven in verschillende sectoren, vooral in de detailhandel, vragen nu om duurzame oplossingen, waaronder elektrische voertuigen. Het gebrek aan laadinfrastructuur en problemen met energieopslag hebben tot nu toe zware transporten met lange afstanden gehinderd. De recente ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie openen echter ook vooruitzichten voor elektrische, zware langeafstandsoperaties. Het momentum bouwt op en Scania verwacht over een paar jaar een aanzienlijke doorbraak. Scania’s werk op het gebied van technologie voor elektrische voertuigen In de afgelopen jaren heeft Scania een aantal belangrijke stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van elektrische voertuigtechnologie. Een belangrijk voorbeeld is de elektrificatie van wegen. Scania is een belangrijk lid van verschillende projecten voor het ontwikkelen van elektrische wegen in Zweden en Duitsland. In de buurt van Frankfurt-am-Main is een van de drie Duitse testparcoursen voor elektrische wegen met bovenleidingen nu volledig operationeel, met vijf hybride Scania R 450-trucks uitgerust met pantografen als testvoertuigen. Klantvraag stimuleert ontwikkeling Een andere tak van Scania’s ontwikkeling van elektrische voertuigen is werken met gelijkgestemde bedrijven in andere sectoren die hun activiteiten schoner en duurzamer willen maken. Toen het vooruitstrevende Noorse vervoersbedrijf Asko zijn eigen ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie vaststelde, vroeg het Scania om dit doel te helpen bereiken. De daaruit voortvloeiende proeven met waterstofbrandstoftechnologie en de plannen voor Scania om in de komende drie jaar tot 75 volledig elektrische trucks aan Asko te leveren, laten zien hoe klanten kunnen helpen om deze verandering te stimuleren. Elektrische voertuigen: ideaal voor toepassingen in de stad De lancering van de volledig elektrische truck brengt Scania steeds verder op het pad naar elektrische voertuigen en fossielvrij zwaar commercieel transport. Dit volgt op de introductie van de plug-in hybride elektrische auto in 2018. Deze voertuigen zijn met name geschikt voor de behoeften rondom stadsvervoer, waarbij ook ‘s nachts geleverd kan worden. Dit vermindert de verkeersdrukte en draagt bij aan een betere algemene luchtkwaliteit, terwijl de slaap van stadsbewoners niet wordt verstoord. Het is meer momentum voor de bredere invoering van elektrische voertuigen. Nu heeft de plug-in hybride truck gezelschap gekregen van de volledig elektrische truck, en dankzij de inzet van Scania om de overstap naar fossielvrij transport te stimuleren, is er weer een enorme sprong voorwaarts gemaakt.

Meer informatie: scania.nl/elektrificatie