Scania zet zich in voor de klimaat­doelen

In de aanloop naar de VN-klimaattop op 23 september jl. in New York werden bedrijfsleiders uitgedaagd om ambitieuze klimaatdoelen te stellen voor hun bedrijf. Zodat de wereldwijde temperatuurstijging beperkt blijft tot 1,5 ° C boven pre-industrieel niveau.

Scania geeft gehoor aan de oproep van de Verenigde Naties om in het bedrijfsleven drastischer op te treden bij de aanpak van klimaatverandering. Hiervoor moet een wetenschappelijk onderbouwd doel worden opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in het tempo en de schaal die de wetenschap voorschrijft.


Henrik Henriksson, President en CEO van Scania: "Het bedrijfsleven heeft een cruciale rol te spelen bij het beperken van de opwarming van de aarde en het opbouwen van de koolstofvrije economie van de toekomst. De beslissing om het pleidooi van de Verenigde Naties te intensiveren en te ondertekenen versterkt het werk waar we ons al toe verbonden hebben, namelijk om de verschuiving naar een duurzame transportsector te stimuleren."


De afgelopen jaren heeft Scania gewerkt aan het verminderen van de emissieniveaus bij eigen activiteiten en de transportvoetafdruk. Daarnaast heeft het zich een aantal doelstellingen opgelegd, waaronder het verminderen van de CO2-uitstoot door zowel landtransport als eigen activiteiten tegen de helft in 2025, alsmede het realiseren van 100 procent fossielvrije elektriciteit in 2020.


Het grootste deel van de CO2-uitstoot vindt echter plaats wanneer de producten van Scania in gebruik zijn. Ook op dit gebied heeft Scania tientallen jaren gewerkt om de uitstoot van zijn producten te minimaliseren door middel van brandstof besparende maatregelen. Al meer dan 25 jaar levert Scania het breedste assortiment producten op de markt dat op alternatieven voor fossiele brandstoffen draait. Het doel is echter om een nog grotere stap vooruit te zetten en de uitstoot van het productgebruik op te nemen in de doelstelling om koolstofarm te maken.


Op de VN-klimaattop in New York was Scania een van de bedrijven die het belang van de industrie heeft benadrukt voor de overgang naar een duurzame samenleving. Henrik Henriksson nam deel aan zowel de top, als aan verschillende andere activiteiten op hoog niveau gericht op het aanpakken van klimaatverandering.


“In de strijd tegen de klimaatverandering heeft Scania al veel grote stappen gezet. We moeten dit werk echter voortzetten en ervoor zorgen dat anderen zich bij ons voegen. We moeten samenwerken met anderen die dezelfde klimaat- en duurzaamheidsambities delen als wij. Dit is waar ik het over zal hebben op de VN-klimaatactie, ”zei Henrik Henriksson voorafgaand aan de top.


Op 20 september organiseerde Scania een Klimaatdag voor zijn werknemers, waar ze meer te weten kwamen over klimaatwetenschap en duurzaamheid. Ook werd er besproken hoe elk team kan bijdragen aan duurzaamheid met hun dagelijkse activiteiten.

De doelen van Scania:

  • De CO2-uitstoot met 50 procent per ton verminderen voor ons aangekochte landtransport in 2025 (2016 als basis)
  • De CO2-uitstoot in zijn activiteiten tegen 2025 met 50 procent verminderen (2016 als basis)
  • Omschakelen naar 100 procent fossielvrije elektriciteit tegen 2020 (Waar de nodige voorwaarden aanwezig zijn.)
  • Het breedste assortiment producten op de markt blijven aanbieden dat op alternatieven voor fossiele brandstoffen werkt.